ทำความเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ event-drivenNode.js เป็น JavaScript ซึ่งมีการทำงานแบบ event-driven และต้องใช้งานบ่อยครั้ง จึงมาทำความเข้าใจกันก่อน