การติดตั้งและใช้งาน npm เพื่อใช้ third-party moduleรู้จักกับ npm ซึ่งเป็นตัวจัดการ Node module เพื่อใช้ในการติดตั้ง module ต่างๆ