ทำ MVC ไปเพื่อ? (ตัวอย่างประโยชน์ของ MVC)อธิบายประโยชน์และตัวอย่างว่าทำ MVC ไปแล้วมีข้อดีอย่างไร