การรับค่าจาก formการสร้าง form และรับค่าจาก form เพื่อไปใช้งาน