การ Backup ข้อมูลด้วย mongodumpการ backup database/collection ด้วย mongodump