แนะนำและติดตั้ง Mongoose และเชื่อมต่อเข้ากับ MongoDB serverรู้จักกับ Mongoose ซึ่งเป็น Object-Document-Mapper (ODM) เพื่อเชื่อมต่อกับ MongoDB server