ทำความเข้าใจ Passport Strategy และการใช้ Local Strategyรู้จักกับ Passport Strategy ที่ใช้การในการ ​Authentication โดยเริ่มจาก Local Strategy เพื่อใน Authentication แบบ username และ password