สร้าง view สำหรับ หน้า Index ใหม่ และหน้า Sign upแก้ไขหน้า index และสร้างหน้าสำหรับการ Sign up เพื่อทดสอบ Passport