แนะนำ AngularJS และติดตั้งด้วย Bowerรู้จักกับ AngularJS ซึ่งเป็น Front-end Framework และสอนการใช้ Bower เบื้องต้นเพื่อติดตั้ง