รู้จัก Angular Global Object และทดลองสร้าง Moduleรู้จักกับ Global object ของ Angular เพื่อใช้ในการสร้าง Module