รู้จักกับ 2-way data bindingรู้จักกับ 2-way data binding ซึ่งช่วยให้เราผูกข้อมูลเข้ากับส่วนแสดงผลได้อย่างง่ายดาย