ทำความเข้าใจ Dependency Injection (DI)ทำความเข้าใจ Dependency Injection ซึ่งเป็นอีก pattern หนึ่งที่สำคัญของ AngularJS ซึ่งจะช่วยให้ test และ reuse โค้ดได้ง่าย