รู้จักกับ Directive และ Core Directiveรู้จักกับ Directive ว่าคืออะไร และ Core Directive ที่ Angular มีให้ใช้ที่ใช้บ่อยๆมีอะไรบ้าง