สร้าง Module บนโครงสร้างโฟลเดอร์ MVCการออกแบบโครงสร้างโฟลเดอร์แบบ MVC บน Angular เพื่อสร้าง Module