สร้าง Controller และ Filterการสร้าง Controller เพื่อควบคุมกระบวนการทำงาน และการใช้ Filter เพื่อแปลงค่าในการแสดงผล