สร้างลิงค์ไป state ด้วย ui-sref/Redirect path อื่น และการใช้ #! hashbang เพื่อแก้ปัญหา SEOการสร้างลิงค์เพื่อไปยัง state ต่างๆที่ได้สร้างไว้ด้วย ui-sref/การ redirect request ที่เข้ามาไปยัง path อื่นที่ต้องการ และการแก้ปัญหา SEO เพื่อให้ Search Engine สามารถมาทำ index หน้าเพจแบบ SPA ได้